Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

Einde huurcontract 

Elke huurder en de verhuurder kunnen het contract opzeggen, per aangetekende brief. De opzegtermijn loopt vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven. Soms kan het contract ook 'van rechtswege' ontbonden worden.

Opzeg door de verhuurder

De verhuurder kan het huurcontract in vier gevallen opzeggen:

  • als een van de huurders een woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik verwerven in het binnen- of buitenland. De opzegtermijn bedraagt dan 6 maanden;
  • als een van de huurders een bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik verwerven in het binnen- of buitenland. De opzegtermijn bedraagt dan 5 jaar;
  • als een van de huurders blijvend zijn verplichtingen als huurder niet nakomt. De opzegtermijn bedraagt dan 3 maanden;
  • als een van de huurders foute informatie heeft gegeven aan de verhuurder en hierdoor bepaalde voordelen heeft genoten waarop hij eigenlijk geen recht had (zoals een lagere huurprijs of toegang tot een sociale woning). De opzegtermijn bedraagt ook hier 3 maanden.

Als Hacosi het huurcontract opzegt, dan geldt dat voor iedereen die in de woning woont.

Opzeg door de huurder

Een huurder kan zijn contract op elk moment opzeggen per aangetekende brief. Daarmee eindigt alleeen het contract van de huurder die de opzeg doet. Er is geen opzegtermijn zolang er nog andere huurders van categorie A of B blijven wonen. Pas voor de laatst overblijvende bewoner van categorie A of B geldt een opzegtermijn van 3 maanden.

Hierbij vindt u een voorbeeldbrief van opzeg door de huurder, die u kunt gebruiken om aangetekend uw huuropzeg aan ons te verzenden.

Ontbinding van rechtswege

Als de laatst overgebleven huurder van categorie A of B  sterft of het contract opzegt, dan stopt het contract automatisch ook voor overblijvende huurders van categorie C. 

Die huurders hebben dan nog 6 maanden tijd om een andere woning te zoeken.

Als ze toch sneller de woning willen verlaten, moeten ze dat 3 maanden voor hun vertrek melden aan Hacosi.