Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

Het huurcontract 

Proefperiode

Alle nieuwe huurcontra ten na 1 maart 2017 zijn contracten van bepaalde duur (9 jaar). Na 9 jaar kijken we of je nog voldoet:

  • is je inkomen niet te hoog? Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen
  • is je woning niet te groot? Je woning mag maximaal 1 extra slaapkamer hebben volgens het aantal inwoners

Is het antwoord 2x neen? Dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Je contract wordt dus met 3 jaar verlengd. Na 3 jaar controleren we opnieuw of je nog aan de voorwaarden voldoet.

In alle andere situaties doen we extra controles. Is je woning te groot, dan kunnen we je vragen om te verhuizen naar een andere sociale woning. Weiger je om te verhuizen of is je inkomen te hoog dan kunnen we je huurcontract stopzetten.

Huur je van vóór 1 maart 2017 dan behoud je als referentiehuurder bij verhuis een contract van onbepaalde duur.

De huurcontracten hebben een proefperiode van 2 jaar.

In die tijd kan Hacosi de huurders leren kennen, zodat ze weten wat hun noden zijn of waar er eventueel problemen zijn. Zo kan Hacosi indien nodig snel op zoek gaan naar oplossingen.

Na twee jaar gaat men ervan uit dat u zich als huurder voldoende thuis voelt en dat u uw verplichtingen als huurder goed nakomt.

Categorieën van huurders

Elke meerderjarige bewoner moet in principe het contracct mee ondertekenen en aan de huurdersverplichtingen voldoen.

Voor meer uitleg zie:  Huurderscategorieën

Boetes en andere maatregelen

De meeste huurders houden zich aan hun plichten. Als ze dat toch niet doen, dan kan Hacosi controleurs van het Agentschap Inspectie sturen, die indien nodig een boete van 25 tot 5.000 euro kunnen opleggen. Het Agentschap kan ook andere maatregelen treffen, zoals de huurder verplichten om schade te herstellen of ingrijpen als hij overlast veroorzaakt voor de buren.

Als een boete niet helpt, dan kan Hacosi het huurcontract opzeggen en moet de huurder de woning verlaten.