Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

Nieuwe gegevens meteen melden 

Uw huurprijs hangt onder ander af van de grootte van uw gezin. Daarom moet u meteen Hacosi schriftelijk verwittigen als uw gezinssamenstelling verandert.

Als het aantal bewoners verandert, bijvoorbeeld door een geboorte of een overlijden, moet u dat binnen de maand schriftelijk aan Hacosi melden.

Ook als u trouwt of wettelijk gaat samenwonen moet u dat samen met uw partner binnen de maand per aangetekende brief aan Hacosi melden. Er wordt dan nagegaan of uw partner voldoet aan de toetredingsvoorwaarden.

As er iemand anders bij u intrekt, moet u de verhuurder hiermee instemmen. U moet dit schriftelijk aanvragen bij Hacosi. Er zal dan gecontroleerd worden of deze persoon aan de toelatingsvoorwaarden voldoet én er wordt nagekeken of de door u gehuurde woongelegenheid groot genoeg is om deze bijwoner te huisvesten.