Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

Inkomen 

Het inkomen van 3 jaar terug wordt genomen ( inkomen 2016 voor huurprijsberekening 2019); dit wordt geïndexeerd.

Als het inkomen lager is dan het leefloon voor je gezin, wordt het leefloon genomen (minimaal inkomen) voor de berekening van je huurprijs.

1/55*ste van het inkomen = 1/55*ste van het geïndexeerde netto belastbaar inkomen van het referentiejaar 2016

* Opgelet: vanaf 1 januari 2019 betalen huurders met een hoger inkomen evenwel een groter aandeel in de huurprijsberekening. Verdien je meer dan de inkomensgrens dan delen we jouw geïndexeerd inkomen door 54,53 of 52. Dat gaat zo:

  • jouw inkomen is hoger dan de inkomensgrens, maar lager dan 125%: we delen door 54
  • jouw inkomen is minstens 125%, maar lager dan 150% van de inkomensgrens: we delen door 53
  • jouw inkomen is 150% van de inkomensgrens of hoger: we delen door 52