Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

Gezinskorting 

Gezinskorting = de aftrek voor personen ten laste  (19 € per persoon ten laste)

Wie is een persoon ten laste:

  • een kind jonger of gelijk aan 18 jaar gedomicilieerd op het adres van de huurder
  • een kind ouder dan 18 jaar gedomicilieerd op het adres van de huurder, waarvoor kinderbijslag wordt uitgekeerd (bewijzen met attest van kinderbijslagfonds)
  • een persoon die een recent attest (opgemaakt vanaf oktober 2018) kan voorleggen waaruit blijkt dat hij op heden een invaliditeit heeft van minstens 66 % (of minstens 9 punten)

Voor kinderen in co-ouderschap, die niet in de woning gedomicilieerd zijn maar er wel regelmatig verblijven, is het mogelijk een halve gezinskorting toe te kennen. Daarvoor moeten wel beide ouders een verklaring ondertekenen. Meer weten?