Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

Veel gestelde vragen 

 1. Wanneer moet ik de huur betalen?
 2. Mogen mijn kinderen blijven wonen indien mij als huurder (cat. A/B of C) iets overkomt of wanneer ik als huurder opzeg?
 3. Wat gebeurt er na opzeg of na overlijden van de huurder als er nog andere personen in de woning wonen?
 4. Als nieuwe huurder word ik uitgenodigd voor een plaatsbeschrijving. Wat is dat en waarom gebeurt dat?
 5. Kan mijn huurprijs worden aangepast?
 6. Ik wil verhuizen naar een andere sociale huurwoning. Wat moet ik doen?
 7. Ik huur een woning, maar deze is niet meer aangepast aan mijn fysieke toestand. Wat moet ik doen?
 8. Ik huur een woning, maar deze is te groot of te klein voor mijn gezinssituatie.

 

Wanneer moet ik de huur betalen? 

 

U betaalt uw huishuur steeds vóór de 10de van elke maand. De betaling gebeurt met vermelding van het OGM-nummer dat u heeft gekregen bij de ondertekening van uw huurcontract.

Mogen mijn kinderen blijven wonen indien mij als huurder (cat. A/B ) iets overkomt of wanneer ik als huurder opzeg?

Huurderscategorieën

De laatste dag van de zesde maand die volgt op de datum waarop de verhuurder de opzeg of het overlijden van de laatste huurder cat. A of B heeft vernomen, stopt het huurcontract.
Dit betekent dat indien er nog een huurder cat. C. in de woning overblijft, deze de woning ten laatste 6 maanden na opzeg of na het overlijden van de huurder moet verlaten.

Kinderen zullen steeds de woning moeten verlaten.

Wat gebeurt er na opzeg of na overlijden van de huurder als er nog andere personen in de woning wonen?

Zie ook het antwoord op de vorige vraag.

Pas bij het definitief beëindigen van het huurcontract wordt voor de overblijvende huurders een plaatsbeschrijving opgemaakt.
De herstelling van de schade die dan vastgesteld wordt, zal aangerekend worden aan diegenen die als laatste nog huurders waren. De waarborg kan pas worden teruggestort als het volledige huurcontract wordt beëindigd. Indien de schade groter is dan het bedrag dat gedekt is door de waarborg, zal het verschil aangerekend worden.

De huurder die de woning voortijdig verliet is op dat moment geen huurder meer en kan dan ook niet mee aansprakelijk geacht worden voor de schade die dan vastgesteld wordt. Het is aan de huurders om hun vertrekkende medehuurder ter verantwoording te roepen indien deze medeverantwoordelijk is voor de schade.

Als nieuwe huurder word ik uitgenodigd voor een plaatsbeschrijving. Wat is dat en waarom gebeurt dat?

De plaatsbeschrijving is een officieel document dat door de verschillende partijen ondertekend wordt en deel uitmaakt van het huurcontract.

Bij iedere opzegging en bij ieder begin van een huurcontract, wordt er met u een afspraak gemaakt om de plaatsbeschrijving op te maken. Het is belangrijk dat u deze afspraak stipt opvolgt en dat u op tijd aanwezig bent.

De plaatsbeschrijving is een beschrijving van de toestand van de woning. De toestand van de vloerbekleding, muren, stopcontacten, deuren, kranen, enz... wordt samen met u grondig bekeken en genoteerd.

Dit is van belang bij de eindafrekening en bij de terugbetaling van de waarborg.
De plaatsbeschrijving beschermt u als nieuwe huurder. Voor eventuele schade die al aanwezig is op dat moment en genoteerd wordt op de plaatsbeschrijving, kan u later niet verantwoordelijk worden gesteld.

Kan mijn huurprijs worden aangepast?

Ieder jaar wordt uw huurprijs op 1 januari aangepast. Dit gebeurt volgens de wettelijke bepalingen in de sociale huurwet.

Herzieningen of aanpassingen in de loop van het jaar zijn alleen mogelijk in de volgende gevallen:

 1. Als een huurder van wie het inkomen bij de huurprijsberekening in aanmerking wordt genomen, overlijdt of uit de huurovereenkomst wordt geschrapt.
 2. als het gemiddeld inkomen, berekend over drie opeenvolgende maanden, met minstens 20% gedaald is ten opzichte van het inkomen in het referentiejaar
 3. als er personen toetreden tot de huurovereenkomst van wie het inkomen bij de huurprijsberekening moet in aanmerking genomen worden
 4. als een huurder van wie het inkomen bij de huurprijsberekening in aanmerking wordt genomen, met pensioen gaat tenzij dat aanleiding geeft tot een huurprijsverhoging

Ik wil verhuizen naar een andere sociale huurwoning. Wat moet ik doen?

U stelt zich best zo snel mogelijk kandidaat voor een andere sociale huurwoning. In sommige situaties kan u als huurder voorrang krijgen voor een andere sociale huurwoning.

Ik huur een woning, maar deze is niet meer aangepast aan mijn fysieke toestand. Wat moet ik doen?

Of een woning al dan niet als onaangepast wordt beschouwd, hangt af van uw persoonlijke situatie en van de woning. Deze situatie moet bewezen worden met de nodige medische documenten.

Ik huur een woning, maar deze is te groot of te klein voor mijn gezinssituatie.

Of een woning te klein of te groot is, wordt bepaald door de rationele bezetting van deze woning. U kunt slechts een woning huren waarvan de oppervlakte en het aantal slaapkamers overeenkomt met de grootte van uw gezin.