Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

Eigendomsvoorwaarden 

Je hebt samen met je gezinsleden geen woning of bouwgrond in volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland. Jij, of één van je gezinsleden, is geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin jij of één van je gezinsleden een woning of perceel dat bestemd is voor woningbouw heeft ingebracht.

U kan wel ingeschreven worden met eigendom wanneer het gaat om de woning:

  • in het Vlaams Gewest die binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt en die wordt bewoond door de persoon die zich kandidaat wil stellen
  • in het Vlaamse Gewest die maximaal 2 maanden voor de inschrijving onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is en waarvan de ontruiming noodzakelijk is
  • in het Vlaams Gewest die onaangepast is en die bewoond wordt door een persoon met een fysieke handicap die zich kandidaat wil stellen
  • die bewoond wordt door een persoon met een handicap die ingeschreven is voor een ADL-woning
  • die in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegelaten is
  • die moet worden ontruimd met toepassing van artikel 18, §2, tweede lid, artikel 26,60, §3, en artikel 90,§1, vierde lid van de Vlaamse Wooncode
  • die bewoond wordt door de persoon die zich wil inschrijven, en die het beheer over zijn woning heeft verloren ten gevolge van een faillietverklaring

Een natuurlijk persoon kan zich toch laten inschrijven in de volgende gevallen:
1° het huwelijk van de persoon die zich wil inschrijven, is onherstelbaar ontwricht en hij heeft, samen met zijn echtgenoot, een woning of een perceel, bestemd voor woningbouw, volledig in volle eigendom;
2° hij heeft een woning of een perceel, bestemd voor woningbouw, kosteloos gedeeltelijk in volle eigendom verworven.

 

.