Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

Inkomensvoorwaarden  

De kandidaat beschikt, samen met zijn gezinsleden, niet over een inkomen in het referentiejaar, dat de volgende grenzen overschrijdt:

- 24.092 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste.
- 26.111 euro voor een alleenstaande gehandicapte
(invaliditeit van minstens 66% of 9 punten).
- 36.137 euro, verhoogd met 2.020 euro per persoon ten laste voor anderen.

Het inkomen dat in aanmerking wordt genomen, is het inkomen van het "referentiejaar" nl. het derde jaar dat voorafgaat aan de inschrijving.  Wanneer de kandidaat zich in 2019 wenst in te schrijven, wordt het inkomen van 2016 in aanmerking genomen. .

 Opgelet : volgende inkomsten worden niet in aanmerking genomen :

  • het inkomen van ongehuwde kinderen jonger dan 25 jaar op het ogenblik van het referentiejaar en die zonder onderbreking deel uitmaken van het gezin.
  • het inkomen van familieleden tot de tweede graad (ouders, grootouders, kinderen, broers en zussen) die tenminste 65 jaar zijn of erkend zijn als ernstig gehandicapt .
  • Het inkomen van inwonende ascendenten (ouders en grootouders jonger dan 65 jaar) wordt slechts voor de helft meegerekend.