Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

Inschrijvingsprocedure 

De inschrijving gebeurt enkel en alleen persoonlijk door de kandidaat-huurder op het kantoor van Hacosi C.V.B.A. tijdens de openingsuren van de dienst verhuring.

Breng volgende documenten mee tijdens het inschrijvingsmoment:

  1. Kopie van de identiteitskaart van alle meerderjarige gezinsleden
  2. indien jij of een gezinslid een invaliditeit heeft: een attest van invaliditeit (minstens 66% of minstens 9 punten invaliditeit - verkrijgbaar bij uw ziekenfonds of bij de bevoegde federale instantie)

Indien van toepassing attesten of bewijzen.

Enkel volledige dossiers voorzien van alle gevraagde documenten worden aanvaard en ingeschreven in het register van kandidaat-huurders, ook wel wachtlijst genoemd. 

De kandidaat-huurder geeft door zijn inschrijving de toestemming aan de verhuurder om bij de bevoegde overheden en instellingen en bij de lokale besturen de noodzakelijke verklaringen, attesten of gegevens te verkrijgen zo nodig door elektronische opvraging.