Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

Attesten/Bewijzen 

Indien van toepassing dient u ons volgende attesten/bewijzen te bezorgen bij inschrijving:

  • Attest van invaliditeit (indien één van de gezinsleden meer dan 66% gehandicapt is - verkrijgbaar bij uw mutualiteit of bij de bevoegde federale instantie).
  • Attest van zorgtoewijzing (VAPH) die toegang geeft tot begeleid wonen, beschermd wonen of inclusieve ondersteuning én die begeleid worden door een erkende dienst begeleid wonen, beschermd wonen of inclusieve ondersteuning.
  • Attest van ontvoogde minderjarige persoon of minderjarige persoon die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst.
  • Attest van een persoon die met toepassing van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding
  • Attest van gevangenschap.
  • Bewijs van voorlopige bewind voering - aanstelling van de voorlopige bewindvoerder (afgeleverd door de Rechtbank)
  • Bewijs van schuldbemiddeling-aanstelling van de schuldbemiddelaar (afgeleverd door de Rechtbank)
  • Bewijs van aanvraag gezinshereniging (afgeleverd door de Dienst Vreemdelingenzaken)
  • Bewijs van echtscheiding (uitspraak vonnis), of indien nog gehuwd en u zich alleen wilt inschrijven een document waaruit blijkt dat de echtscheidingsprocedure is opgestart