Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

Aanbod woongelegenheid 

Op het ogenblik dat u als kandidaat-huurder aan de beurt bent voor het huren van een woongelegenheid, ontvangt u een brief van Hacosi. In deze brief wordt duidelijk vermeld welke woongelegenheid u krijgt toegewezen.

Indien gewenst kan u een afspraak maken met de huidige huurder voor bezichtiging van de woongelegenheid.

U krijgt 15 kalenderdagen de tijd om te beslissen of u de toegewezen woongelegenheid wenst te huren.

Via de akkoordverklaring, aangehecht aan onze brief, moet u ons kenbaar maken of u de woongelegenheid al dan niet wenst te huren. 

Indien u niet of niet tijdig reageert op onze brief zal dit aanzien worden als een weigering.

Als u tweemaal een toewijzing weigert wordt u geschrapt als kandidaat-huurder uit het kandidatenregister.

Aanvaarding aanbod woongelegenheid 

Indien u de toegewezen woongelegenheid aanvaardt (via de akkoordverklaring – opgelet: tijdig terug bezorgen) wordt uw huurdersdossier bij Hacosi opgestart.

U krijgt een brief waarin duidelijk vermeld staat welk bedrag u moet storten. Dit bedrag bestaat uit de huurwaarborg, de 1ste maand huur en de kosten beschrijving.

Nadat wij uw betaling ontvangen sturen wij u een brief met de datum dat u aanwezig moet zijn voor de ondertekening van het huurcontract, de opmaak van de plaatsbeschrijving en ontvangst van de sleutels.