Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

Toelatingsvoorwaarden 

 

Bij de toewijzing van een sociale woongelegenheid moet Hacosi controleren of de kandidaat-huurder op dat moment voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

De wet bepaalt de voorwaarden waaraan de kandidaat-huurder dient te voldoen

  • ingeschreven zijn in het register van kandidaat-huurders én op het ogenblik van de toewijzing nog steeds aan al  de inschrijvingsvoorwaarden voldoen.
  • In geval de kandidaat-huurder  bij inschrijving wel eigendom mocht hebben, moet de kandidaat-huurder binnen een jaar na de toewijzing van een sociale huurwoning de woning vervreemden. Als de huurder daarvoor gegronde redenen kan aanvoeren, kan hij de verhuurder verzoeken om de termijn van een jaar te verlengen.