Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

Sociale klachten 

Indien er sociale klachten zijn, kunnen deze liefst schriftelijk worden gemeld aan de huisvestingsmaatschappij. 

We raden de huurder aan om de  problemen voldoende en gedetailleerd te omschrijven zodat de melding van het probleem sneller en gemakkelijker af te handelen is. 

Sociale klachten kunnen te maken hebben met storende elementen in en rond het gebouw al dan niet veroorzaakt door een andere bewoner (vb. lawaai, vervuiling, luide muziek, roken in de traphal …).

Wanneer er problemen zijn met één van de buren, probeer dit  eerst samen op te lossen voor u een klacht indient bij de vrederechter. 

De sociale klacht moet verband houden met samenlevingsproblemen binnen het gebouw.  Persoonlijke ruzies moeten onderling geregeld worden of eventueel via de vrederechter.

Bij persoonlijke problemen die leiden tot wangedrag kan er wel een tussenkomst zijn van de huisvestingsmaatschappij.